Генеральний план

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ:
1. СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ В СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ
2. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН
3. СХЕМА ІНЖЕНЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ
4.СХЕМА ІСНУЮЧИХ ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ
5. СХЕМА ІСНУЮЧОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ
6. СХЕМА  ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ, МІСЬКОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ТРАНСПОРТУ
7. СХЕМА ПРОЕКТНИХ ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ

ТЕКСТОВІ МАТЕРІАЛИ:
1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. ПОЯСНЕННЯ ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ